Oznámení o ochraně osobních údajů GDPR Informace pro zákazníka a / nebo ty, kteří z osobních důvodů poskytují osobní údaje korespondenci a zaměstnancům Residence CAV Mameli.

Vážený uživateli / zákazníku, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 679 z roku 2016) Vás chceme informovat, že zpracování vašich osobních údajů, údajů vašich rodinných příslušníků a / nebo členů sdružení je vykonávána spravedlivě a transparentně, pro zákonné účely a chrání jeho soukromí a jeho práva. Ošetření se provádí také pomocí počítačových prostředků pro následující účely:

1) získat a potvrdit rezervaci ubytovacích služeb, doplňkových služeb a poskytovat požadované služby. Vzhledem k tomu, že se jedná o ošetření nezbytná pro definování smluvní dohody a pro její následné provedení, není její souhlas vyžadován, s výjimkou případu, kdy jsou poskytnuty konkrétní, tzv. citlivé údaje. V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů nebudeme schopni rezervaci potvrdit ani poskytnout požadované služby. Zpracování bude ukončeno při vašem odjezdu, ale některé z vašich osobních údajů mohou nebo musí být nadále zpracovávány pro účely a způsobem uvedeným v následujících bodech;

2) splnit povinnost vyplývající z „Konsolidovaného zákona o veřejné bezpečnosti“ (článek 109 PD 18.6.1931 č. 773), který vyžaduje, abychom sdělovali policejnímu velitelství pro účely veřejné bezpečnosti osobní údaje zákazníků podaných podle postupy stanovené Ministerstvem vnitra (vyhláška ze dne 7. ledna 2013). Poskytování údajů je povinné a nevyžaduje váš souhlas, a v případě odmítnutí poskytnout vás nebudeme schopni hostit v naší struktuře. Údaje získané pro tento účel nejsou u nás uloženy, pokud neposkytneme souhlas se skladováním podle bodu 4;

3) plnit současné správní, účetní a daňové povinnosti. Údaje jsou zpracovávány námi a našimi zaměstnanci a jsou sdělovány  pouze v souladu s právními povinnostmi. V případě odmítnutí poskytnutí údajů nezbytných pro výše uvedené povinnosti nebudeme schopni poskytnout požadované služby. Údaje získané pro tyto účely jsou uchovávány námi po dobu požadovanou příslušnými předpisy (10 let, a to i v případě daňových výměn);

4) urychlit registrační postupy v případě následujících pobytů v našem zařízení a znát úroveň spokojenosti s našimi službami. Za tímto účelem budou vaše údaje po obdržení vašeho odvolatelného souhlasu kdykoli uchovávány po dobu nejvýše 58 měsíců a budou použity, když budete opět našimi hosty pro účely uvedené v předchozích bodech;

5) poslat vám naše propagační zprávy a aktualizace o cenách a nabídkách. Za tímto účelem budou vaše údaje po obdržení Vašeho souhlasu uchovávány po dobu maximálně 58 měsíců a nebudou poskytnuty třetím stranám. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat;

Přesněji řečeno vás informujeme proto, že evropské nařízení uznává určitá práva, včetně práva na přístup a opravu, nebo zrušení nebo omezení nebo odmítnutí zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, pokud a jakým způsobem (články 15 až 22 Nařízení EU č. 679 z roku 2016). Může rovněž podat stížnost orgánu dozoru podle postupů stanovených stávajícími právními předpisy. Pro další informace a prosazování práv uznaných Evropským nařízením se můžete obrátit na správce údajů:

Dana Schlitzová, Residence CAV Mameli, via Dante s.n.c., 08022 Dorgali Italié – Telefon +393472622512 – e-mailová adresa reference – info@residencecavmameli.it

Cookie policy per www.cavmameli.it

Uso dei cookie

Il „Sito“ (cavmameli.it) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine di cavmameli.it. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:

  • memorizzare le preferenze inserite;
  • evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e password;
  • analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da cavmameli.it per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.

Tipologie di Cookie

Cookie tecnici

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:

  • persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata
  • di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).

Cookie analitici

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Cavmameli.it userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito.

Cookie di profilazione

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

Cavmameli.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità:

  • Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il sito.
  • Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del sito.

Siti Web e servizi di terze parti

Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da Cavmameli.it e che che quindi non risponde di questi siti.

 

Elenco cookie

CookieDominioScadenzaCookie terze partiCookie permanenteCookie di sessione
_gat.cavmameli.it    Cookie di sessione
_gid.cavmameli.it    Cookie di sessione
_ga.cavmameli.it    Cookie di sessione
PHPSESSIDcavmameli.it    Cookie di sessione
_icl_current_languagecavmameli.it    Cookie di sessione
cavmameli_cookie_advicecavmameli.it13 febbraio 2021 alle 15:16   Cookie di sessione

Ultimo aggiornamento 15/11/2020

Informazioni sui cookie

_gat

Il cookie _gat fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si tratta di un cookie che scade dopo 10 minuti dopo la creazione o l’aggiornamento. Viene utilizzato per bloccare il numero di richieste degli script di analisi in modo da considerare uniche le visite dell’utente.

developers.google.com › cookie-usage

_ga

Il cookie _ga fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si tratta di un cookie che scade dopo 2 anni dopo la creazione o l’aggiornamento. Viene utilizzato per distinguere gli utenti.

developers.google.com › cookie-usage

PHPSESSID

Il cookie PHPSESSID è molto diffuso in progetti realizzati in ambienti Linux. Si tratta di un cookie tecnico e al suo interno viene salvato un valore alfanumerico che identifica la sessione dell’utente. Questo cookie viene eliminato dopo la chiusura del browser e al suo interno non viene memorizzata nessuna informazione personale.

_icl_current_language

Il cookie _icl_current_language fa parte del plugin di traduzione WPML. Questo cookie memorizza le informazioni relative alla lingua selezionata per esplorare il sito web. Si tratta di un cookie tecnico che scade dopo la chiusura della finestra del browser.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.

Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 6/7 Maverickshttps://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemitehttps://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari su iPhone, iPad, o iPod touchhttps://support.apple.com/it-it/HT201265

 

Cav Mameli

CAV Mameli La tua casa in Sardegna

Info@cavmameli.it

+39 347 26 22 512 +39 333 60 42 770